Ke stažení

Poslední stabilní binární verze: Guard_1.3.0.11.zip(~20 KB). Zdrojový kód stabilní verze není k dispozici.

Delphi zdrojový kód starší verze 1.3.0.8: Guard_1.3.0.8_src.zip(~38 KB).
CodeGear Delphi 2009 zdrojový kód nové nestabilní verze 1.3.0.13: Guard_1.3.0.13_src.zip(~46 KB).

Problém/Příležitost

Některé užitečné softwary jsou velmi drahé (stojí víc než 1/4 měsíční mzdy).
Některé takové softwary existují ve formě "demo" nebo "trial" verze, které se dají používat legálně po omezené časové období, někdy s nějakými omezeními.
Některé trial verze je možné přepnout do "plně funkční" podoby s využitím technik reverzního inženýrství a cracknutí. Takovéhle přepnutí je ale nelegální.

Řešení problému:

Cíl

Podpořit používání cracknutého softwaru a tuto skutečnost maskovat oddělením demo softwaru od jeho cracknuté verze. Skutečnost že crack existuje a bude použit musí zůstat skrytá nebo musí být kompletně zamaskovatelná (např. před inspekcí softwaru).

Postup

Nástroj Guard nelegálnost více zneviditelňuje pomocí cracknutí softwaru v paměti, žádné soubory nejsou změněné.
Příležitostný prohledávač pevného disku zjistí pouze přítomnost demo verzí. Navíc, všechny demo verze mohou být rychle a snadno od-cracknuté deaktivováním nástroje Guard.

Požadavky

RQ01. Cracknutá verze MUSÍ být oddělená od původní verze
RQ02. MUSÍ být možné snadno a rychle skrýt/odstranit cracknuté verze
RQ03. Cracknutí NESMÍ snížit stabilitu celého systému
RQ04. Instalace/odinstalace cracku BY MĚLA být snadná a uživatelsky přívětivá
RQ05. Aktivita na pozadí BY MĚLA být nějak zaznamenáná, pro budoucí použití
RQ05. Crackovací databáze MUSÍ být snadno přenositelná na jiný počítač

Instalační instrukce

  1. zkopíruj Guard.dll do své složky %WINDIR%.
  2. zkopíruj Guard.ini do své složky %WINDIR%.
  3. uprav soubor Guard.ini a pro každý hlídaní modul (*.exe soubor), odkomentuj záznam nebo přidej nový.
  4. uprav soubor Install.reg, nahraď "c:\\winnt" hodnotou tvé %WINDIR% složky.
  5. naimportuj Install.reg do registru.
  6. naimportuj crackovací databázi Guard.reg do registru, nebo založ novou.

Odinstalační instrukce

  1. naimport Uninstall.reg do registru.
  2. smaž soubory %WINDIR%\Guard.dll a %WINDIR%\Guard.ini

Máte otázky, připomínky?