Indexer - 2015, full textový vyhledávací nástroj. Open Source. C#

Guard - 2009, Knihovna Memory Guard pro crackování programů v paměti (ne na disku). Open Source. Borland Delphi

Disasm - 2010, Nástroj pro disassemblování formátu Portable Executable (PE). Open Source. Borland Delphi

JavaUtils - 2010, Java assembler/disassembler a profilovací nástroj. Open Source. C#

Chipmunk BASIC - 2009, Interpret jazyka BASIC zapojitelný jako komponenta do Delphi aplikace. Open Source. Borland Delphi

Snippets/Excel VBA - 2008, Použití Levenshteinovy metriky pro zvýraznění rozdílů v cizojazyčných textech. Open Source. Visual Basic

TodoList - 2010, další nástroj pro správu úkolů. Víceuživatelský. Open Source. Borland Delphi

Front End for Bochs Debugger - 2009, GUI klient pro Bochs debugger. Open Source. Borland Delphi


Máte otázky, připomínky?